top of page
  • calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;

  • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;

  • intocmirea si depunerea declaratiei unice 112, privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;

  • intocmirea si depunerea anuala  a fiselor fiscale pentru angajati;

  • intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;

  • inregistrarea  si actualizarea Registrului de evidenta a salariatilor;

  • intocmirea adeverintelor de salariat;

  • intocmirea notelor de lichidare,a documentatiei necesare somajului sau pensionarilor;

  • consultanta si redactare Regulament de Ordine Interioara.

bottom of page