top of page
  • Servicii de Cenzorat

  • verificarea lunara a actelor asociatiei;

  • intocmirea rapoartelor de cenzorat lunar in care vor fi cuprinse concluziile verificarii si oferirea de recomandari scrise cu privire la aspectele functionale ale departamentului financiar - contabil al asociatiei.

bottom of page