top of page

- verificarea periodica a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor si ghenelor;
- verificarea functionarii ascensorului;
- verificarea functionarii instalatiei electrice;
- intocmeste referate privind interventiile la partile comune;
- prezinta spre analiza ofertele furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care

  satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate si obtine aprobareai comitetului executiv al

  asociatiei de proprietari;
- supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
- participa la receptia lucrarilor alaturi de comsia formata din membrii asociatiei desemnati;
- procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de

   proprietari;
- urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
- controlul facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica , apa, etc, in functie de

   indexul contoarelor de bloc,     conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de

repartizare a consumurilor;
- efectueaza mici interventii pentru buna functionare a instalatiilor de pe proprietatea comuna,

   in cadrul programului               administrativ negociat la semnarea contractului;
- afiseaza listele lunare de incasare a cotelor de intretinere – in urma aprobarii date de catre cenzorul si

   presedintele  asociatiei;
- mentine relatia de comunicare cu proprietarii din asociatie;
- verifica personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;
- distribuie la fiecare cutie postala, lunar, fisa analitica a apartamentului precum si a tipizatelor specifice activitatii              administrative;

bottom of page