top of page

Evidenta contabila si calculul listelor de intretinere

conform prevederilor legale in vigoare se realizeaza

cu ajutorul unui program informatic.

Intocmim in forma prevazuta de legislatia in vigoare

toate registrele si documentele financiar - contabile

obligatorii si absolut necesare in contabilitatea asociatiilor de proprietari:

Registrul Fondului de Rulment,

Registrul Fondului de Reparatii,

Registrul Fondului de Penalitati,

Registrul pentru Evidenta Fondurilor Speciale,

Registrul Jurnal,

Registrul Inventar

Intocmirea lunara a situatiei soldurilor elementelor de

Activ/Pasiv si depunerea semestriala a acesteia la

compartimentele acreditate din cadrul Consiliilor Locale/Primarie,

Contabilitatea salariilor si intocmirea ordinelor de plata catre

Bugetul Statului si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale

Intocmirea declaratiilor fiscale si transmiterea acestora la

Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala A.N.A.F.

Alte acte si documente financiar – contabile

bottom of page